Vår huvudinriktning är nyproduktion av lösvirkeshus men
vi har även en lång erfarenhet av om- och tillbyggnader
samt renoveringar som du kan läsa mer om nedan.RENOVERING

OM & TILLBYGGNAD


Vi har omfattande och lång erfarenhet av alla typer av om- och tillbyggnader samt renoveringar av villor, fritidshus och flerbostadshus. Många gånger gör man i samband med en tillbyggnad även en renovering av den befintliga delen av byggnaden, både invändigt och utvändigt.

Vi utför renoveringar och omläggningar av tak, renoveringar av badrum och kök, byte av fönster och fasadbeklädnader. Vanliga tillbyggnader som vi kan uppföra är exempelvis garage, carportar, inglasade uterum, industribyggnader och ekonomibyggnader. Vi åtgärdar även försäkringsskador åt flera försäkringsbolag.

Även om storleken på våra projekt varierar utför vi alla våra uppdrag med samma noggrannhet och höga kvalitet. Våra duktiga medarbetare och entreprenörer har lång branscherfarenhet och rutin på de arbeten vi utför. Du har alltid en och samma kontakt under projektet för en personlig information om projektets gång.


ENTREPRENAD

ABB SCHAKT & TRANSPORT

Med en egen maskinpark med grävmaskiner på mellan 5,5 och 24 ton, hjullastare i olika storlekar samt välutbildad och erfaren personal utför vi alla tänkbara typer av gräv- och schaktarbeten.

Vi utför grundliga markarbeten med varsamhet och hänsyn till platsens förutsättningar. Våra maskiner är smidiga och flexibla för att fungera på alla typer av uppdrag. Med egna lastbilar och kranbilar kan vi lösa de flesta transport- och lyft/monteringsuppdrag. Erfarna och välutbildade förare borgar för en snabb, trygg och säker transport eller montering. Vi är även certifierade utförare och anläggare av enskilda avloppsanläggningar.

VAD VI GÖR:
• Schaktning/grävning och läggning av alla typer av rör, kablar, dränering, dagvatten och brunnar av alla slag.
• Grov- och finplanering av ytor kring byggnader.
• Anläggningsarbeten för husgrunder, murar, dränering av husgrunder och dylikt.
• Försäljning av alla förekommande material: sten, grusmaterial, jord, makadam, rör, brunnar med mera.