Vi utför olika typer av mark- och transportarbeten såsom montering, schakt och avlopp. Prata med oss så anpassar vi tjänsterna åt dig.

 

 

Anlita en heltäckande byggentreprenör

Vi har både utbildad personal och maskiner för arbetet

Vi är experter på schakt- och markarbete och förstår vikten av att det görs noggrant och professionellt. Vår erfarenhet garanterar att arbetet utförs med hänsyn, omsorg och noggrann planering. Lita på oss för att hantera ditt markarbete på ett säkert och effektivt sätt. Vi har flera egna maskiner och fordon och välutbildad personal för att utföra diverse uppdrag gällande schakt, transport och montering. 

Vi utför flera olika typer av markarbeten

Vi erbjuder omfattande markarbeten med varsamhet och noggrannhet för att säkerställa optimala resultat. Vår egen maskinpark, inklusive grävmaskiner och hjullastare, hanterar schaktning, grävning och läggning av rör, kablar, dränering och dagvatten med skicklighet. Våra erfarna och välutbildade förare garanterar snabb och säker transport samt montering med hjälp av våra kranbilar och lastbilar.

Utöver markarbeten är vi certifierade för att utföra och anlägga enskilda avloppsanläggningar. Vi följer noggrant alla regler och riktlinjer för att säkerställa att avloppssystemen fungerar effektivt och miljövänligt. Lita på vårt kunniga team för att hantera alla dina mark- och avloppsbehov på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna hos våra kunder och leverera högkvalitativa resultat.

Vår egen maskinpark 

Med en egen maskinpark bestående av grävmaskiner på mellan 5,5 och 24 ton, olika storlekar av hjullastare samt kranbilar och lastbilar, utför vi omfattande schakt- och markarbeten. Vår välutbildade och erfarna personal hanterar arbetet varsamt och anpassar sig till platsens förutsättningar. Vi genomför bland annat schaktning, grävning och läggning av rör, kablar, dränering, dagvatten och brunnar med precision. Med våra lastbilar och kranbilar kan vi lösa de flesta flesta transport- och lyft/monteringsuppdrag. Våra smidiga och flexibla maskiner och fordon passar perfekt för olika typer av uppdrag, medan våra certifierade förare garanterar snabb, trygg och säker transport och montering. 

Behöver du köpa material?

Är du i behov av material som behövs för arbetet vi eller du själv utför? Vi erbjuder även försäljning av material som sten, grus, jord, makadam, rör och brunnar för att tillgodose alla behov. På så sätt slipper du ännu ett extra moment genom att du kan lösa flera delar av byggarbetet hos en och samma byggfirma. Du sparar tid, slipper stressa och har nära kontakt med bara ett pålitligt företag.