Hur vi bygger..

Alla byggnader vi producerar tillverkas på plats.
På den av oss tidigare gjutna/murade grunden, börjar vi bygga upp huset, regel för regel, platta för platta, från en hög material till ett komplett hus.
Detta är det hittills oöverträffade sättet att bygga hus, både när det gäller kvalitet och flexibilitet!

Kvaliteten

Är oöverträffad genom att t.ex. väggar blir en solid sammanbyggd enhet, utan genomgående skarvar som på monteringsfärdiga hus. Detta ger den absolut bästa stabiliteten en stomme i ett hus kan få! Stommen och ev. gjuten platta på mark, får också den tid den behöver för att torka innan ytskikten monteras. Bygget får ta den tid det behöver, ca 5-6 månader, för att undvika mögel i konstruktionen.

Flexibilitet

Är något självklart för oss!
Vi är inte bundna till vissa mått eller moduler, utan vi är lyhörda för dina idéer och utför ett för dig ett personligt hus till rätt pris!

Miljö

Eftersom en stor del av materialet i våra hus är trä eller träbaserade material, är det en självklarhet att sortera allt från trä till övrigt avfall, så att det blir återvunnit på ett lämpligt sätt.

Kostnadsfria anbud och kostnadsberäkningar lämnas på hela eller delar av bygget!