Dränering

Mark & Grund

Med en egen maskinpark och erfaren personal utför vi alla typer av uppdrag inom mark och grundarbeten såsom:

  • Dränering, dagvatten, brunnar av alla slag
  • schaktning
  • sprängning
  • grävning och läggning av alla typer av rör, kablar,
  • vägunderhåll och nyanläggning av vägar/skogsvägar
  • grov- och finplanering av ytor kring byggnader.
  • anläggning av husgrunder, murar o. dyl.

Våra markarbeten utförs med varsamhet och hänsyn till platsens förutsättningar. Maskinparken är anpassad för att vara skonsam mot dom ytor som inte direkt berörs av schakt/grävarbeten. Maskinerna är smidiga och flexibla för att fungera på alla typer av uppdrag. Vi står för grundliga markarbeten!