Hantverksskicklighet

Sedan 1930-talet har Anders Bengtssons Bygg AB varit verksamt i Varbergs kommun med omnejd. 2004 tog tredje generationen Bengtsson över hammaren och nu är det Per, Mikael och Olof som driver företaget.
Med 75 års erfarenhet bygger vi vidare på en hantverkstradition som förfinats med modern byggteknik.
Vår huvudinriktning är nyproduktion av lösvirkesvillor men vi har även en lång erfarenhet av om- och tillbyggnader samt renoveringar.
Husen byggs med trästomme, med antingen utvändigt trä- eller stenutförande.
Alla hus byggs på plats, vilket ger den absolut bästa stabiliteten en stomme i ett hus kan få!

Vi utför även mark- och grundarbeten.
Den breda kunskapen och samlade erfarenheten gör oss till ett heltäckande byggföretag som lever upp till högt ställda krav på kvalitet, hantverksskicklighet och miljöanpassning.
Vi försöker använda produkter som produceras i närområdet.

Kvalitet och flexibilitet är våra ledstjärnor. 

Kvalitet i det att vi ställer höga krav på materialen vi arbetar med, yrkesskicklighet och noggrannhet.
Flexibilitet i att vi bygger efter kundens önskemål.

En totalentreprenad hos oss innebär en kontaktperson för dig som kund genom hela byggprocessen!